Vi er Edtech Denmark

EdTech Denmark er her for at fremme samarbejde og gevinst ved udvikling og brug af læringsteknologi og –services. Det gør vi som en non profit, markedsdrevet forening for private og offentlige aktører. Vores medlemmer er virksomheder, forskere, analytikere og uddannelsesinstitutioner. Det, der binder os sammen er en fælles interesse i at forene det unikke potentiale i Skandinavisk pædagogik med læringsteknologi.

EdTech Denmark faciliterer eller indgår partnerskaber med relevante aktører inden for læring og teknologi med henblik på at understøtte konkrete innovationsprojekter, forretningsudvikling og forskningsaktiviteter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

EdTech Denmark tilvejebringer og formidler viden om læring og teknologi med henblik på at styrke innovation i uddannelsessektoren, i erhvervslivet og det danske samfund som helhed.

Vores position er særlig

I EdTech Denmark er vi optagede af varige forbedringer. Vi er her for at skabe de bedste vilkår for læring og undervisning.

Det gør vi ved at placere os selv i krydsfeltet mellem forskning, offentlige institutioner og erhvervsliv.

Vi skaber et rum med engagement, stærke professionelle fagligheder og et fælles fokus på komplekse og accelererende temaer, hvor vi bliver vi dygtigere sammen.

Alt du kan, gør vi bedre sammen.