static-aside-menu-toggler

News.. from EdTech Denmark

Efter en generalforsamling er der blevet konstitueret ny bestyrelse. 

EdTech Denmark afholdt fredag den 23. oktober sin første virtuelle generalforsamling. Danmarks sammenslutning af aktører inden for læringsteknologi, EdTech Denmark, har på generalforsamlingen netop konstitueret en ny bestyrelse med nye medlemmer fra Rødovre Kommune, Vestegnens HF og VUC, itslearning og CxD -Child Experience Design.

Dette ledte til valg af fire nye medlemmer af foreningens bestyrelse: Angélique Espensen adm. direktør hos itslearning, Aviaja Borup Lynggaard, CEO CxD -Child Experience Design, May Brandt, Vicedirektør Vestegnen HF & VUC samt Tina Lykkegaard Marker, Skolechef Rødovre Kommune.

Generalforsamlingen ledte yderligere til genvalg af Thomas Overholt Hansen, Director of business development, Clio, Anne Malberg Horsager, Program Direktør, DTU Learn for Life, Kurt Gammelgaard, CIO, UCL og Jesper Knoop-Henriksen, Head of Education, Google Danmark & Island.

En stærk sammensætning

Ifølge foreningens formand, Thomas Overholt Hansen, bliver den nye bestyrelsessammensætning afgørende for, at den to-årige gamle forening kan fortsætte sin kraftige vækst.

– Siden årsskiftet er vores medlemsgruppe vokset med 200%, og Edtech Denmark består nu af mere end 60 private og offentlige organisationer, der alle har det fælles mål at være med til at fremme forståelsen og anvendelsen af læringsteknologi i og fra Danmark, forklarer Thomas Overholt Hansen.

– Med den nye bestyrelsessammensætning er vi rigtig godt rustet til at brede vores medlemsskare endnu mere ud og øge fokusset på læringsteknologi i Danmark.

Ny medlemsbåret aktionskomite skal øge fokus på edtech i Danmark

For at skabe øget fokus på læringsteknologi, har Edtech Denmark netop stiftet en såkaldt aktionskomite. Den nye komite består af foreningens medlemmer samt andre relevante interessenter der, i samarbejde med foreningens direktion, vil få til opgave at skabe øget værdi for foreningens medlemmer samt øget fokus på læringsteknologi i og fra Danmark.

Den nye komite vil blive anført af Mathias Lund Schjøtz, ejer og direktør af M-Lund.com, der som en af foreningens oprindelige grundlæggere træder ud af foreningens bestyrelse for at kunne hellige sig indsatsen i den nye aktionskomite.

– Da vi tilbage i 2016 fik ideen til Edtech Denmark, var kongstanken af skabe en bevægelse mod udvikling og nye samarbejder mellem alle, der beskæftiger sig med at forstå, udvikle eller distribuere læringsteknologi i Danmark, forklarer Mathias Lund Schjøtz.

– I dag er ambitionen stadig den samme, men fundamentet blot endnu stærkere. Derfor er det vores ambition virkelig at sætte fart på udvikling, og det bliver den væsentligste opgave for den nye komite.

Mathias Lund Schjøtz er i forlængelse af hans nye rolle blevet udpeget som selvsupplerende medlem af Edtech Denmarks bestyrelse.

På udkig efter ny direktør

På Edtech Denmark’s generalforsamling blev det yderligere annonceret, at foreningen er på udkig efter en ny direktør.

Den nye ansættelse vil ske med start i det nye år, når foreningens nuværende kontrakt med Thor Ellegaard, der i øjeblikket er ansat som stedfortrædende direktør, udløber omkring årsskiftet.

Om foreningen EdTech Denmark

EdTech Denmarks formål er at fremme samarbejde og gevinst ved udvikling og brug af læringsteknologi- og services. Foreningens medlemmer udgøres i dag af private, offentlige og uddannelses- og forskningsaktører indenfor det læringsteknologiske område i Danmark.

EdTech Denmarks bestyrelse udgøres i dag af:

  • Thomas Overholt Hansen (forperson), Director of business development hos Clio
  • Anne Malberg Horsager (næstforperson), Programme Director, DTU Learn for Life
  • Jesper Knoop-Henriksen, Head of Google for Education, Danmark & Island
  • Angélique Espensen, Adm. direktør hos itslearning
  • Aviaja Borup Lynggaard, CEO hos CxD -Child Experience Design
  • May Brandt, Vicedirektør Vestegnen HF & VUC
  • Tina Lykkegaard Marker, Skolechef hos Rødovre Kommune
  • Kurt Gammelgaard Nielsen, CIO, UC Lillebælt
  • Thor Ellegaard Hansen, Konstitueret direktør, EdTech Denmark

Læs mere om EdTech Denmark på edtechdenmark.dk

EdTech Denmark konstituerer bestyrelse med fire nye medlemmer https://edtechdenmark.dk/ Kristian
Become a member today
Contact