Som medlem af EdTech Denmark får du adgang til:

 

Pædagogisk o funderet udvikling, integration og evaluering af læringsteknologi

Læs mere

 

Konferencer, seminarer og events

Læs mere

 

Network discovery, matchmaking og internationale relationer

Læs mere

 

Policy og repræsentation

Læs mere

Ønsker du at blive medlem: kontakt os her

Prisen for medlemskab af EdTech Denmark afhænger af antal medarbejdere:

Start-ups op til 5 medarbejdere: 1.500,- pr år

SMV'er op til 20 medarbejdere: 10.000,- pr år

Virksomheder op til 100 medarbejdere: 25.000,- pr år

Store virksomheder 100+ medarbejdere: 35.000,- pr år

Offentlige institutioner og kommuner op til 500 årsværk: 15.000,- pr år

Offentlige institutioner og kommuner over 500 årsværk: 25.000,- pr år 

Foreninger og NGO'er: Pris aftales individuelt
Læs mere om betingelserne for medlemskab her

Pædagogisk og didaktisk funderet udvikling, integration og evaluering af læringsteknologi

Danmark har en stærk tradition for samskabelse, brugerinddragende design og pædagogik baseret på aktiv deltagelse.

Dette er også en grundsten, når du som medlem af EdTech Denmark bliver en del af et netværk, hvor nyeste viden om og erfaringer med design, integration og evaluering af læringsteknologi deles og udvikles.

Gennem udviklingsprojekter, kurser, seminarer konferencer adresserer EdTech Denmarks medlemmer spørgsmål som:

  • Hvilke hensyn er vigtige at tage, når vi skal til- og fravælge læringsteknologi?
  • Hvad er vigtigt at indtænke, når ny læringsteknologi skal udvikles?
  • Hvordan afgør vi, om læringsteknologier bidrager konstruktivt til den enkelte og samfundets udvikling?

Ved at samle, dele og udvikle viden om blandt andet disse spørgsmål, giver EdTech Denmark danske skoler, uddannelses- eller vidensinstitutioner og teknologiudviklere et forum for at udvikle en nordisk, unik og praksisbunden tilgang til brug af læringsteknologier.

Konferencer, seminarer og events

Som medlem af EdTech Denmark har du mulighed for at forme og deltage i nationale og internationale konferencer og events, som adresserer netop din interesse i området.

EdTech Denmark har partnerskaber og forbindelser på den internationale EdTech-scene, og vi arrangerer ture til internationale konferencer. Vi er efterspurgte – den danske pædagogiske tradition og det høje digitale kompetenceniveau gør os til noget ret særligt. Som medlem af EdTech Denmark har du mulighed for at møde verden, blive dygtigere sammen og vise, hvad vi kan.

Herhjemme deltager EdTech Denmark allerede i konferencer og events. De medlemmer, der ønsker at være oplægsholdere på konferencer, får adgangen hertil i nye, relevante arenaer.

EdTech Denmark afholder selv en årlig konference, mindre medlemsdrevne seminarer og deltager i flere events i løbet af året, hvor vores medlemmer har mulighed for at deltage, facilitere, lave oplæg eller indgå i debatter.

Network discovery, matchmaking og internationale relationer

Som medlem af EdTech Denmark bliver du en del af et netværk, der omfatter alle engagerede aktører på en overskuelig facon. Det indebærer både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og helt ned til enkelte ildsjæle.

Vi kortlægger det uddannelsesteknologiske økosystem for dig, så du målrettet kan finde præcis de aktører, der ville være relevante for dig.

Vi forbinder dig med relevante:

  • Samarbejdspartnere – nationalt og internationalt
  • Forskere
  • Læringsteknologier

Og vi gør det med afsæt i en stærk dansk tradition for samarbejde, men med et internationalt udsyn.

EdTech Denmark skaber gennem network discovery & matchmaking klarhed og mulighed, så alle medlemmer, ser hinanden tydeligt i et landskab, der ikke før var kortlagt, og som hele tiden ændrer sig. Sådan øger vi mulighederne for innovation og bedre læring. Vores medlemmer ser, hvilke løsninger og forsknings- og udviklingsprojekter , der findes eller stadig er i gang.

EdTech Denmark agerer som internationalt talerør for det det danske edtech økosystem. Gennem internationalt samarbejde hjælper vi både med at skabe overblik over den globale udvikling inden for edtech, ligesom vi faciliterer international matchmaking, knowledge transfer og internationalisering af danske initiativer.

Policy og repræsentation

Som medlem af EdTech Denmark kommer du tæt på udviklingen af dansk uddannelsespolitik. Sammen sætter vi fokus på, hvordan læringsteknologi fra vugge til krukke kan udvikles så elever, studerende og medarbejdere får de nødvendige kvalifikationer til fremtidens samfund.

EdTech Denmark’s triple helix struktur gør det muligt for erhvervsliv, vidensinstitutioner og praktikere sammen at skabe en ny og nødvendig stemme i debatten om uddannelse og uddannelsesteknologi.

Vi ved, at læringsteknologi spiller en rolle i at skabe en bæredygtig uddannelsessektor, hvor alle får de bedst mulige vilkår for at dannes og tilegne sig de kompetencer, der kræves på nutidens såvel som fremtidens arbejdsmarked.

Vi har derfor både fokus på anvendelsen og forståelsen af læringsteknologi samt, hvordan den kan være medvirkende til at skabe fremtidens skole, undervisning og (efter)uddannelse.

Alle medlemmer kan involvere sig i arbejdsgrupper, der forholder sig aktivt til policy og repræsentation.

EdTech Denmark har allerede gode relationer til ministerier og brancheorganisationer.