Nyt.. fra EdTech Denmark.

Gratis undervisningsmateriale er nu tilgængeligt til de ukrainske flygtninge.

Ny europæisk EdTech-portal med gratis undervisningsmateriale til de ukrainske flygtninge

Under coronakrisen blev det tydeligt, at digitalt og online undervisningsmateriale er både vigtigt og nødvendigt. At et klasselokale og et undervisningsmiljø lukkes ned er dog noget helt andet, når det er fordi, at der er krig. Den ubærlige situation i Ukraine skaber på tragiske vis et stort behov for fleksible, digitale og online læringsmuligheder, og derfor har EdTech denmark og EdTech-organisationerne på tværs af Europa (EEA) nu oprettet en gratis portal med undervisningsmateriale til de både internt fordrevne og eksterne, flygtende ukrainere. Vil du også bidrage? Så klik ind her. 

En portal til ukrainere

Portalen er en enkel og åben platform, hvor familier, lærere, forældre, elever og studerende nu frit kan tilgå de online materialer. Her kan man nemt få overblik over det digitale undervisningsmateriale og de værktøjer, der deles gratis med den hensigt at kunne støtte både det ukrainske skolebarn, de unge studerende og den arbejdssøgende forældre. 

Over 4 mio. mennesker er i skrivende stund opgjort som flygtede fra Ukraine. Og som herhjemme i Danmark, gøres der bredt en stor indsats for at sætte de tilkommende voksne i arbejde, børnene i skole og stabilisere deres hverdag. En stor oversættelsesindsats er derfor også sat i gang hos de forskellige EdTechs, så læringsmaterialerne kan tilbydes på ukrainsk. Databasen er dertil gjort søgbar efter kategorierne: sprog, emne og alder. Derudover kan man også finde oplysninger om den tilgængelige støtte og de målgrupper, de forskellige ressourcer er rettet mod. 

“Vi er meget glade for den store opbakning, som vi har fået allerede nu. En lang række forskellige organisationer og virksomheder på tværs af Europa, herunder også danske, har med kort varsel valgt at stille deres læremidler til rådighed. Men der er stadig behov for, at flere melder sig”-  siger Esben Trier, direktør for for EdTech Denmark og medlem af bestyrelsen for European EdTech Alliance.

Portalen indeholder allerede hundredvis af undervisningsressourcer bl.a. bestående af læringsspil, emnespecifikke uddannelsesvideoer og korte teknologikurser, der kan hjælpe med at forberede ukrainerne på det nye arbejdsmarkede. Antallet af ressourcer forventes dog at vokse yderligere, i takt med at de forskellige udbydere får oversat undervisningsmaterialet til ukrainsk. 

Over 797 af ukrainernes uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget under krigen, hvorfor de ukrainske læringsplatforme nu er spidsbelastede. Den ukrainske undervisningsminister, Serhiy Shkarlet, har derfor bedt EU landenes undervisningsministre om at støtte dem ved at aflaste platformene og derudover følge de ukrainske læseplaner. 

I praksis forvaltes de flygtede børns skolegang i Danmark dog således, at de må tilpasse sig de eksisterende læseplaner og skolesystemer. Derfor bør portalen særligt ses som en nyttig ressource til at lette og adaptere sprogligt svære læringssituationer. Sproget er et vigtigt bindeled til kulturen og dermed en tryghedsskabende faktor, hvorfor sprogforståelsen på skolerne i en vis grad også må gå begge veje, så også fællesskaber kan etableres.     

En europæisk indsats

EEA (European Edtech Alliance) er forkortelsen for paraplyorganisationen, der udgør det samlede netværk af EdTech-brancheforeninger, organisationer og de mere end 2400 virksomheder i Europa. EEA’s anbefaling er at løse, støtte og hjælpe ud fra et holistisk perspektiv, hvor adgangen til platformen må forstås som en del af en større helhed. Kræfterne skal særligt lægges i at anvende de allerede eksisterende ressourcer og løsninger og udvikle dem videre mht. den sproglige oversættelse. 

Håbet er, at den online fleksibilitet og de digitale værktøjer kan løfte noget vægt fra ukrainernes skuldre og give dem lidt af det igen, som de har mistet. Du kan bidrage til platformen her

 

European EdTech Alliance med ny portal https://edtechdenmark.dk/images/Skrmbillede_2022-04-03_kl_160046.png testkonto
Hold dig opdateret!
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev