Nyt.. fra EdTech Denmark.

EdTech er central drivkraft i opbygningen af Europas digitale uddannelses-økosystem.

EdTech Denmark er en del af European EdTech Alliance (EEA), som EdTech Denmarks egen CEO, Esben Trier, sidder i bestyrelsen for. EEA deltog i slutningen af marts i konferencen Digital Education Stakeholder Forum, der blev afholdt af EU-kommissæren for uddannelse, Mariya Gabriel. Efter en veloverstået rundbordskonference står det nu klart, at EEA’s EdTech-løsninger skal indgå som en central aktør for at nå EU’s digitale uddannelsesplan 2021-2027.

EU's digitale uddannelsesplan er en strategi, der sigter efter at sikre de europæiske borgeres færdigheder, virksomhedernes konkurrenceevne samt evne til at skabe velstand. Livslang læring forudsættes herunder som essentielt, hvilket den digitale uddannelses værktøjer kan bruges til at imødekomme. Strategien berører dermed også behovet for at uddanne mange målgrupper; både med videreudvikling af eksperternes ekspertise, løft af lavtuddannede og udbredelse af digital dannelse og omstilling. 

Det er derfor afgørende for Europas konkurrenceevne, at den digitale uddannelsesplan kører progressivt på skinner, hvorfor det er en glæde at kunne præsentere det visionsdokument, der blev resultatet af EEA’s samarbejde med EU: Time for action: Making EdTech a key driver in the European digital education ecosystem, som læses her
Dokuments visioner vil for fremtiden fungere som et grundlag for bilaterale møder mellem Europa-Kommissionen og de enkelte landes forskellige undervisningsministerier samt de nationale organisationer, som EdTech Denmark.

“Det er af vital betydning, at vi støtter innovation og udvikling inden for EdTech-sektoren i Europa, som er et komplekst marked, eller rettere mange små markeder. Store dele af uddannelsessektoren er offentlig, og det er et stort fremskridt, at der er enighed om, at vi skal styrke udviklingen af vores sektor, så der udvikles flere løsninger, der kan skaleres og komme flere borgere til gode”, siger Esben Trier, direktør i EdTech Denmark

Til konferencen deltog også konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der arbejder målrettet som førende næstformand for EU-strategien: et Europa klar til den digitale tidsalder. 

Det brede, digitale fokus har vind i sejlene efter de seneste to års Covid-19-erfaringer, der har gjort det tydeligt, at EdTech-branchens digitale læringsløsninger ikke blot repræsenterer fremtidens læringsmedium, men allerede nu står klar med fleksible løsninger og mediummer for meningsfuld læring, innovation og stabilitet for elever såvel som undervisere. 

For at fremskynde innovation og udvikling af EdTech opfordres der fra konferencen til et stærkere samarbejde mellem den offentlige sektor og virksomhederne. Det digitale uddannelses-økosystem baserer sig jo netop på, at vi bredt tager ansvar for den fælles udvikling ved at udvikle stærke finansieringsmodeller, testmiljøer og gode rammer for innovation, således at udviklingen forbliver i et rum for cirkulært samspil.

 

EU og EEA's nye, fælles visioner https://edtechdenmark.dk/images/christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash.jpg testkonto
Hold dig opdateret!
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev