Nyt.. fra EdTech Denmark.

Umiddelbart et oplagt spørgsmål i debatten om skærme i skolen.

For at blive klogere på netop det spørgsmål indgik det i Lærerundersøgelsen, der løb af stablen december 2022. Her svarede 2314 lærere på 16 spørgsmål. Et af dem var: 

"Hvor ofte anvender du digitale læremidler (fagportaler, videoer mm.) i din undervisning?"

Svaret virker måske overraskende i betragtning af omfanget og ministerens ord om mindre brug af digitale læremidler i undervisningen. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan tallene læses. 20% afgav i undersøgelsen, at de bruger digitale læremidler i alle deres fag. 38,9% gør det et par gange om dagen og 1,9% gør det aldrig.

Hvis det ikke fylder mere i skolen, hvorfor fylder det så i debatten? Når kun 20% bruger det i alle deres lektioner og 38,9% bruger det 1-2 gange om dagen, hvad skyldes det store fokus så? Hvorfor taler så mange elever, forældre, lærere, ledere, forskere m.fl. alligevel om, at skærmene fylder for meget i skolen?

Svaret fik jeg (Anders Peter Nielsen) delvist fra en af deltagerne i undersøgelsen:

“Portaler ensretter undervisningen og gør den kedelig for mig og mine elever”

Ser vi nærmere på tallene, handler det måske om, at lærerne ikke bruger de forskellige muligheder optimalt? 
- Noget kunne tyde på det. 902 af deltagerne svarede eksempelvis “Manglende viden om, hvordan tingene kan bruges i undervisningen.” på spørgsmålet om, hvad der var deres største udfordringer ved at bruge nye teknologier. Det er 40,6% af lærerne.

Vores ansvar som branche

Når så mange lærere oplever udfordringer ved at bruge digitale læremidler, så er det oplagt, at vi som brancheorganisation kigger indad og finder ud af, om vi mon ikke kan hjælpe brugerne. Er vores systemer f.eks. for komplekse, er indholdet for trivielt, skal onboardingen styrkes eller hvordan understøtter vi brugenvenligheden? 

Der er selv sagt mange spørgsmål, som vi kan stille os selv i den forbindelse. 

(Link til spørgsmålet fra Lærerundersøgelsen: Skal vi skærme lærerne mod skærme? | LinkedIn)

Hvor tit sidder skoleeleverne foran en skærm? https://edtechdenmark.dk/ Esben
Hold dig opdateret!
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev