Edtech Denmark .. har en række mærkesager og temaer, som vi arbejder aktivt for at opfylde.

 

Kompetenceudvikling, nu og i fremtiden

 • Arbejde for et fortsat kompetenceløft i uddannelsessektoren.
 • Fremme efteruddannelse og opkvalificering på arbejdsmarkedet.
 • Sikre dialog om omstillingen til et livslangt uddannelsessamfund.
 • Styrke dialog mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om kompetenceudvikling gennem teknologi.

Data, privacy og sikkerhed

 • Gøre Danmark til foregangsland, med høje etiske og praktiske standarder.
 • Samarbejde med medlemmer og øvrige interessenter om udvikling af etiske standarder for arbejdet med data.
 • Overholdelse af Dansk og Europæisk data-lovgivning og arbejde for en forbedring af den eksisterende GDPR lovgivning.
 • Øget samarbejde om datasikkerhed på tværs af leverandører og aftagere af læringsteknologi.

Erhvervsudvikling

 • Styrke kapitalrejsning og vækstmuligheder.
 • Nedbryde unødige barrierer for offentlig og privat indkøb af læringsteknologi.
 • Udbrede og eksportere dansk uddannelse, uddannelsesteknologi og know-how.
 • Øge adgang til- og samarbejde mellem systemer gennem åbne API’er og fælles standarder, herunder mulighed for open source udvikling af nationale løsninger.

Uddannelsessektor og forskning 

 • Øge investeringer og tilskud til offentlige-private samarbejder omkring udvikling af læringsteknologi og know-how.
 • Systematisere og udbrede vidensdeling, forskning og innovation indenfor udvikling og anvendelse af læringsteknologi.
 • Understøtte viden- og forskningsmiljøer med fokus på uddannelses- og læringsteknologier.
 • Understøtte udviklingsprojekter, hvor brugere, forskere og producenter arbejder sammen.

  

 

Bliv medlem & oplev fordelene
Kontakt
Bliv medlem
Kontakt